CATEGORY: P4 - PASSAGE

KAKO VKLJUČITI OTROKE PRISELJENCEV IN BEGUNCEV V RAZRED – (SLO)

Course Access: Lifetime
Course Overview

Preseljevanje je proces
selitve v novo skupnost, ki ga pogosto spremljajo težave in prilagajanje novim
pravilom in rutinam skupnosti v katero se posameznik preseli. To še posebej
velja za šolsko okolje in na sposobnost učencev, da dosežejo svoj polni potencial
in razvijejo potrebne spretnosti.

 Šolskemu sistemu
velikokrat primanjkuje potrebnih virov, metod in pristopov za uspešno
spodbujanje integracije novo prispelih otrok v šolsko okolje. Novo prispeli
učenci se pogosto soočajo s socialnimi, čustvenimi in zdravstvenimi težavami,
ki jih spremljajo številne jezikovne ovire in na drugi strani t.i. osiromašena
jezikovna ponudba šolskih materialov za učence z drugačnim maternim jezikom.

Učitelji in vzgojitelji
zato potrebujejo bolj specializirana usposabljanja, da bodo zmogli upoštevati
povečano raznolikost učencev v razredu. Procesi vključevanja otrok priseljencev
so v preveliki meri spontani, in zato pogosto tudi neprimerni. Šolskim sistemom
pa primanjkuje tudi prožnosti pri financiranju in reševanju tovrstnih
vprašanj. 

 Na usposabljanju bodo
učitelji in učenci-vzorniki pridobili potrebna znanja za učinkovito izvajanje
vključevanja otrok priseljencev v izobraževanje.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here